T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
KAYSERİ HAVALİMANI

​​​​​​

Yeşil Havaalanı

Yeşil Havaalanı


Kayseri Havalimanı; SHGM tarafından başlatılan Yeşil Kuruluş ''Green Company'' Projesi kapsamında talep edilen şartları Terminal İşletmeciliği ve Havaalanı İşletmeciliği alanında sağladığından "YEŞİL KURULUŞ (GREEN COMPANY) unvanı almaya hak kazanmıştır.

Bu sertifika ile SHGM’ce belirlenmiş logoyu kullanma imkânına kavuşmuştur. Ayrıca SHGM’ye ödenecek yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim hakkı tanınmıştır. Daha da önemlisi havalimanımız yeşil kuruluş olmak için gerekli olan koşulları yerine getirerek; çevreye ve insan sağlığına daha uygun hizmet standardına ulaşmıştır.


 

Havalimanımızda Yeşil Kuruluş olmak için yerine getirilen koşullar şunlardır:

 1. Çevre el kitabı ve çevre raporu oluşturulmuştur.
 2. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için firmalarla sözleşme yapılmış olup atıklar verilmiştir.
 3. ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaftır yazısı alındı.
 4. Çevre Yönetimi Temel Bilgilendirme-mevzuat-atıklarla ilgili eğitim verilmiştir.
 5. Çevre, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verilmiştir
 6. Çevre Yönetimi konularında eğitim verilmiştir.
 7. Geri dönüşüm atık kutuları alınmıştır.
 8. UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) alınmıştır.
 9. Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlanmıştır.
 10. ÇGDY (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği) gereği çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır yazısı alınmıştır.
 11. Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
 12. Yeşil Havalimanı Projesi başvurusu yapılmıştır.
 13. Hava Sera gazı raporu hazırlanmıştır. (Karbon Ayak İzi, SGYP ve Uçak Emisyonlarının Hesaplanması İşi)​

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü